Tanaka Bleaching Cream

SKIN BEUATY
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ผิวสวย

แคร์บิว ทานาคา บลีชชิ่ง ครีม
CAREBEAU TANAKA BLEACHING CREAM" เปลี่ยนผิวใหม่ ให้ขาวเนียนใส ด้วยสูตรสมุนไพรไทย "

วิธีใช้ : Direction
ใช้ฟอกสีขนและผิวบริเวณที่ต้องการ ทิ้งไว้ 10 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด แนะนำอ่านวิธีใช้อย่างละเอียดและคำเตือนข้างกล่อง ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์
For Skin Hair and Skin bleaching on body, leave for 10 mins, rinse off with water. must be carefully read the direction and caution on packing before use.

 

CAREBEAU SKINLOVE BLEACHING CREAM
CAREBEAU TANAKA BLEACHING CREAM
แคร์บิว ทานาคา บลีชชิ่ง ครีม

บาร์โค้ด
8851427013317